Børn og ungeNår børn og unge går til psykolog, er det ekstra vigtigt at hver gang hos psykologen er en rar og behagelig oplevelse. Det er derfor en god ide at indrette samværet og samtalerne efter barnet/den unges alder. Jeg har en bred erfaring med egnede metoder og anvender alt fra tegneterapi til forskellige øvelser, hypnose eller mindfulness, historiefortælling og kognitiv adfærdsterapi.


Jeg løser behandlingsopgaver vedrørende specifikke psykologiske problemstillinger, eksempelvis i forbindelse med ensomme unge, eksamensangst, særligt sensitive børn og unge, adfærdsmæssige problemstillinger, faglige vanskeligheder, lavt selvværd, angst, depression, tvangstanker eller lignende.


Jeg har ligeledes god erfaring med at hjælpe børn og unge med vanskeligheder omkring koncentration og opmærksomhed.


Et samtaleforløb med et barn eller en ung vil i de fleste tilfælde bestå af en indledende samtale med både forældrene og barnet/den unge, og en eller to efterfølgende samtaler med barnet/den unge, evt. i følge med enten mor eller far.


I andre tilfælde er der behov for et længerevarende forløb, og det er så hensigtsmæssigt at kombinere barnet/den unges terapeutiske samtaler med opfølgende samtaler med jer forældre.


Andre gange ønsker en ung ikke, at I deltager de indledende samtaler. I de tilfælde vil det oftest først være senere i forløbet, at den unge ser sig klar til at dele sine tanker med jer. Det ønske respekterer jer og jeg lover den unge en tavshedspligt, der gælder indtil en vis bekymringsgrad (jvf.psykologloven), hvor I vil blive indraget efter aftale med den unge.